ဝိေသသ | Chill Session | Myanmar Music Store
ဝိေသသ
Song Title
Artist
Time
Price
2.
အေျမာက္ထဲကအေပါက္
4:17
Buy
4.
အိပ္မက္မ်ား
3:55
Buy
5.
အတိတ္သစ္
Chill Session (Feat : Ar-T + သုတေအး)
3:24
Buy
6.
ရူးလုိက္
4:14
Buy
7.
အလင္းရင္းျမစ္
5:22
Buy
8.
လြတ္ေနတယ္
4:01
Buy
9.
တစ္ေၾကာင္းေလာက္ေရးပါဦး
4:02
Buy
10.
Mary Jane (မယ္ရီဂ်ိန္း)
3:59
Buy
11.
Paradise (သုခဘံု)
4:18
Buy
12.
Backstage Pass (Bonus Track)
5:09
Released Date:Oct,12 2013
1800က်ပ္
Customer Review
Group Latest Song Title
Artist
Time
Price
1
ရုပ္ေပါက္ေနၿပီ
4:09
300
2
အရူးစကား
2:45
300
3
ဖားတစ္ပုိင္းငါးတစ္ပုိင္း
3:34
300
4
ပန္းေရာင္ Angel
4:13
300
5
Money & Mic
3:58
300
6
မြန္းၾကပ္ေနၿပီ
One Way (Feat : N-Zai)
3:43
300
7
လိုတရ
3:55
300
8
အခန္း
3:14
300
9
ယမကာလုလင္
2:54
300
10
မီးရွိဳ႕လိုက္
One Way (Feat : ေအာင္သူ)
3:56
300
11
အိမ္ေျပး
One Way (Feat : ၾကည္သာ)
4:34
300
12
စြန္
One Way (Feat : Nov 24)
3:47
300
13
စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္
3:46
300
14
အမွိဳက္
3:58
300
15
Intro
1:19
300
16
Old School
4:22
300
17
ငါတို႔ကပညာရွိလူမိုက္
4:15
300
18
မွတ္ေတာင္ထားရဦးမယ္
3:22
300
19
ဗ်င္း B
3:35
300
20
ေသာက္
3:05
300
12345

Happy Birthday (Mini Album)

Phoe Pyae

RELEASED DATE: Nov 26; 2015

ALBUM PRICE: 500 က်ပ္

Buy Now

နင္ရွိမယ့္ေနရာဆီသို႔

Aung Myint Myat

RELEASED DATE: Nov 21; 2015

ALBUM PRICE: 1800 က်ပ္

Buy Now


Close

Sent On  
To Email :
From :
Your Password :

Message :    
Myanmar Music Store
Are you sure you want to buy this item(s)?
Please enter your password.If your password is correct, process will be continue.

User Name :
Email :
Password :

Already Purchased