ဝိေသသ | Chill Session | Myanmar Music Store
ဝိေသသ
Song Title
Artist
Time
Price
2.
အေျမာက္ထဲကအေပါက္
4:17
Buy
4.
အိပ္မက္မ်ား
3:55
Buy
5.
အတိတ္သစ္
Chill Session (Feat : Ar-T + သုတေအး)
3:24
Buy
6.
ရူးလုိက္
4:14
Buy
7.
အလင္းရင္းျမစ္
5:22
Buy
8.
လြတ္ေနတယ္
4:01
Buy
9.
တစ္ေၾကာင္းေလာက္ေရးပါဦး
4:02
Buy
10.
Mary Jane (မယ္ရီဂ်ိန္း)
3:59
Buy
11.
Paradise (သုခဘံု)
4:18
Buy
12.
Backstage Pass (Bonus Track)
5:09
Released Date:Oct,12 2013
1800က်ပ္
Customer Review
Group Latest Song Title
Artist
Time
Price
1
I' m 3' IKE (threeiKe)
4:14
300
2
Anticlockwise
3' IKE (Feat : Kyaw Zin Latt)
3:36
300
3
Ballin'
3' IKE (Feat : #RB2)
3:08
300
4
Feeling Crush
3:55
300
5
စိတ္မေကာက္နဲ႔
3' IKE (Feat : NJ)
3:11
300
6
အသံုးေတာ္ခံ
3:56
300
7
ဘာကိုမွ
3:42
300
8
တမလြန္မွာနင္ေစာင့္ပါ
3:52
300
9
ဇာတ္ေကာင္
3:20
300
10
ဒီအိပ္မက္
3:58
300
11
ႀကိဳးစားၾကည့္မယ္
3:44
300
12
ငါ့ဘဝထဲကမင္း
3:52
300
13
ကြ်န္း
3:53
300
14
မင္းေၾကာင့္ပဲ
3:59
300
15
ပထမရဲ႕ေနာက္ဆံုး
2:50
300
16
စိတ္ကူးယဥ္ကမာၻ
2:53
300
17
အေဝးကခ်စ္ေနမယ္၂
4:40
300
18
ရုပ္ေပါက္ေနၿပီ
4:09
300
19
အရူးစကား
2:45
300
20
ဖားတစ္ပုိင္းငါးတစ္ပုိင္း
3:34
300
12345
Close

Sent On  
To Email :
From :
Your Password :

Message :    
Myanmar Music Store
Are you sure you want to buy this item(s)?
Please enter your password.If your password is correct, process will be continue.

User Name :
Email :
Password :

Already Purchased