ဝိေသသ | Chill Session | Myanmar Music Store
ဝိေသသ
Song Title
Artist
Time
Price
2.
အေျမာက္ထဲကအေပါက္
4:17
Buy
4.
အိပ္မက္မ်ား
3:55
Buy
5.
အတိတ္သစ္
Chill Session (Feat : Ar-T + သုတေအး)
3:24
Buy
6.
ရူးလုိက္
4:14
Buy
7.
အလင္းရင္းျမစ္
5:22
Buy
8.
လြတ္ေနတယ္
4:01
Buy
9.
တစ္ေၾကာင္းေလာက္ေရးပါဦး
4:02
Buy
10.
Mary Jane (မယ္ရီဂ်ိန္း)
3:59
Buy
11.
Paradise (သုခဘံု)
4:18
Buy
12.
Backstage Pass (Bonus Track)
5:09
Released Date:Oct,12 2013
1890က်ပ္
Customer Review
Group Latest Song Title
Artist
Time
Price
1
အလင္းျဖစ္ေစ
4:51
315
2
လြယ္ပါတယ္ကြာ
3:04
315
3
အိပ္မက္မဟုတ္ဘူး
4:01
315
4
ငို
3:43
315
5
အေမ့အိမ္ဆီ
4:43
315
6
ေနာက္ဆံုးေပၚ
3:14
315
7
ထားခဲ့ၿပီးသြား
4:32
315
8
Ironpyrite
3:35
315
9
မင္းနဲ႔ငါ
3:22
315
10
ျမင္ပါလွည့္
4:13
315
12
အႏွစ္တစ္ရာ
3:06
315
13
အာဝါဟဝိဝါဟ
2:18
315
14
ျပန္ေျပာင္း
2:39
315
17
အိုဘယ့္ေဗဒင္ဆရာ
2:49
315
18
ဖလံပိုး
4:46
315
19
အနားေနခြင့္
4:24
315
20
အလြမ္းဖီလင္
3:06
315
12345
Close

Sent On  
To Email :
From :
Your Password :

Message :    
Myanmar Music Store
Are you sure you want to buy this item(s)?
Please enter your password.If your password is correct, process will be continue.

User Name :
Email :
Password :

Already Purchased