ဝိေသသ | Chill Session | Myanmar Music Store
ဝိေသသ
Song Title
Artist
Time
Price
2.
အေျမာက္ထဲကအေပါက္
4:17
Buy
4.
အိပ္မက္မ်ား
3:55
Buy
5.
အတိတ္သစ္
Chill Session (Feat : Ar-T + သုတေအး)
3:24
Buy
6.
ရူးလုိက္
4:14
Buy
7.
အလင္းရင္းျမစ္
5:22
Buy
8.
လြတ္ေနတယ္
4:01
Buy
9.
တစ္ေၾကာင္းေလာက္ေရးပါဦး
4:02
Buy
10.
Mary Jane (မယ္ရီဂ်ိန္း)
3:59
Buy
11.
Paradise (သုခဘံု)
4:18
Buy
12.
Backstage Pass (Bonus Track)
5:09
Released Date:Oct,12 2013
1890က်ပ္
Customer Review
Group Latest Song Title
Artist
Time
Price
1
မေမးပါနဲ႔
3:54
315
2
မင္းတစ္ေယာက္သာ
3:37
315
3
ေဆးေက်ာင္းသား
4:04
315
4
ရည္းစားထားတဲ့အရြယ္
3:19
315
5
လူညာေလး
2:46
315
6
ဝမ္းမနည္းဘူး
3:10
315
7
အသိေပးပါ
3:59
315
8
အနီးဆံုးလူ
4:25
315
9
ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္
4:58
315
10
လိုသံုး
3:12
315
11
အဆိပ္မိျခင္း
3:20
315
12
အခ်စ္
4:17
315
13
မေဝးေတာ့ဘူး
4:30
315
14
ေနာင္တ
4:05
315
15
တစ္သက္လံုး
3:34
315
17
အရင္တိုင္းပါ
2:43
315
18
မဆံုခ်င္ေတာ့ဘူး
3:17
315
19
ေျဖ
4:08
315
20
အလင္း
4:27
315
12345

ေနာက္ဆံုးအခ်စ္

အန္းေနာ္

RELEASED DATE: Oct 20; 2016

ALBUM PRICE: 525 က်ပ္

Buy Now

ေနာ္လီဇာ Special 5

ေနာ္လီဇာ

RELEASED DATE: Oct 18; 2016

ALBUM PRICE: 1575 က်ပ္

Buy Now


Close

Sent On  
To Email :
From :
Your Password :

Message :    
Myanmar Music Store
Are you sure you want to buy this item(s)?
Please enter your password.If your password is correct, process will be continue.

User Name :
Email :
Password :

Already Purchased