• ခ်စ္ဖူးခဲ့သမွ် ဘာမွမလိုဘူး (Remix)

 • Key

 • ခါေတာ္မီ

 • မသုိ႔လြမ္းခ်င္း

 • ငါ

 • လြမ္းတယ္

 • ေကာင္းကင္ထဲ

 • အာေပတူးတို႔သႀကၤန္ (New Version)

 • ႀကိဳဆိုႏွစ္သစ္

 • အတူကမယ့္သႀကၤန္

 • ဟိုတုန္းကခပ္ရိုးရိုးသီခ်င္းမ်ား

 • Sai Sai is Sai Sai