• ဆူးတစ္ေခ်ာင္း

 • နည္းနည္းပိုပါ

 • Discovery

 • ငါ့ကိုခြင့္လႊတ္

 • ဒီႏွစ္သစ္မွာ

 • ကမၻာေျမသစ္တစ္ခု (A New World)

 • ေနညိဳရင္ေရႊဘိုကိုလြမ္းတယ္

 • Lwin iz Elephant

 • ရည္စူးပန္ရြယ္ယဥ္သူႏြယ္

 • COFFEE AYE

 • Happy New Year (Single)

 • Dawt Hlam