• စဉ်းစားရဦးမယ်

 • အမှတ်ရနေမယ် (၂၀၀၉)

 • အဖြေ (Answer)

 • ထားပါတော့

 • ဂရုစိုက်မှုလေးသာ

 • Aten Hkum Shalai

 • အချစ်၌ငြိတွယ်ခြင်း

 • လွင့်ကြွေ

 • Atl Dreams

 • အသက်မဲ့ည

 • အနှိုင်းမဲ့မေတ္တာ အနန္တကမ္ဘာ

 • 2nd Times Song Collections